Mapa nabíjecích stanic

Kontakt

 

Asociace pro elektromobilitu České republiky, z.s. /APEL 

(Association for electromobility of the Czech republic)

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1001

IČ: 00565431

 

Sídlo Asociace: Sedlčanská 79, 257 91 Sedlec-Prčice, Česká Republika

 

+420 608 400 000


vegr@elektromobily-os.cz

 

Přihláška ke členství

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Zajímavosti

 

Abychom viděli, jak to vypadá.

 

Snaha finanční oligarchie o udržení moci: místo snižování závislosti na ropě další válka o ropu. Jak se bránit?

 

Ropný zlom. Již před několika lety začal na globání úrovni tzv. ropný zlom - těžba ropy přestala z důvodu postupujícího vyčerpání zásob v malých hloubkách narůstat. V současnosti je tendence celosvětové těžby přibližně vyrovnaná, nebude ale trvat dlouho a navzdory všem výkyvům nastane zřetelný dlouhodobý pokles. Pokud nedojde k opravdu revolučnímu objevu. Navíc existuje podezření, že některé státy jako Saúdská Arábie uvádějí výrazně nadhodnocené objemy zbývajících zásob, takže pokles těžby by mohl být brzy mnohem rychlejší.

Těžká ropa. Ve výhledu řádově několika desetiletí mají ropné společnosti v plánu přejít na tzv. těžké nafty místo lehkých (konvenčních). Co taková těžká nafta umí, jsme mohli vidět minulý rok v Mexickém zálivu, kde bylo moře na rozdíl od "běžných" havárií znečištěno až do hloubky. Také chemická rozpustnost těžké nafty ve vodě je nižší, to znamená, že stejné množství znehodnotí zápachem více vody. Poměr mezi energií z paliva získanou a vloženou do jeho těžby a zpracování je podstatně méně výhodný. Pokud jde o emise, raději nemluvit: poměr C:H v palivu je sice vyšší jen nepatrně, ale víme, jak se může lišit dokonalost spalování ve vznětových motorech v teorii a praxi (třeba jen několik měsíců po měření emisí). Navíc není jasné, nakolik byla do předpisů promítnuta poměrně nedávná zjištění o vysoké škodlivosti karcinogenních nanočástic ze vznětových motorů.

Pokud ani těžká ropa nepokryje poptávku po fosilních palivech, čekají na zpracování dehtové písky a podobné chuťovky.

Globální oteplování a doba ledová? V současnosti probíhající globální oteplování je spalováním fosilních paliv urychlováno. Nebudu se zde vracet k tomu, co bylo probráno už mnohokrát (např. http://www.blisty.cz/art/45899.html). Dejme tomu, že se lidstvo přizpůsobí, např. z Afriky se přestěhuje do Antarktidy a ze střední Asie a Ameriky zase na sever.

Co však přijde potom? Pokud se spotřebou fosilních paliv něco neuděláme, během několika století se těžitelné zásoby vyčerpají. Obsah CO2 bude klesat - během jednoho nebo několika málo století dosáhne dnešní úrovně, ale jeho pokles bude pokračovat, podobně jako v dobách, kdy nebyl ovlivňován člověkem. Někteří odpůrci globálního oteplování poukazují na to, že brzy začne opět doba ledová. To je sice téměř 100% jisté, jenže se neví, jestli to "brzy" budou stovky let, nebo sto tisíc (kratší hodnota by byla reálná jen bez lidského vlivu na klima). Ale dejme tomu, že už stovky. Tedy zrovna v době, kdy by člověk spotřeboval fosilní paliva a vyčerpal tak nejúčinnější možnost zahřívání atmosféry, by se musel velmi brzy stěhovat hodně daleko od polárních krajin, nedávno s takovou slávou osídlených. Navíc klesající obsah CO2 by vedl ke zpomalování růstu rostlin, a tím i produktivity zemědělství.

Šetřit fosilními palivy má i další důvody: pro chemický průmysl jde o surovinu zatím v mnoha směrech nenahraditelnou. Navíc výzkumu klimatu by velmi pomohlo, kdyby se mohl jeden činitel – koncentrace skleníkových plynů – ustálit na delší dobu, aby bylo možné upřesnit působení dalších faktorů a zpětných vazeb. Udržovat koncentraci CO2 na vyrovnané úrovni znamená snížit spalování fosilních paliv o desítky procent (ne však jejich spalování zastavit!).

Libye. Rozumný člověk by si řekl, že je čas k radikálnímu snižování spotřeby ropy a závislosti na ní. Pozorujeme ale spíše opak. Nejvýraznějším projevem je zahájení další války o ropu v Libyi. Podle propagandy měla trvat sotva několik týdnů, protože údajně již v únoru Kaddáfího podporovali pouze žoldnéři z Čadu a jiných afrických zemí (této fámy obratně využili někteří rebelové, usilující zřejmě o rasovou čistotu, ke genocidě libyjských černochů). Jenže útoky na Libyi trvají už skoro půl roku a pořád nic – kromě desetitisíců zabitých (převážně civilistů - obětí bombardování).

Možná, že brzy po zveřejnění tohoto článku bude vyhlášeno něco jako "konečný úspěch" povstalců. Třeba půjde o podobný úspěch jako je údajné vítání údajných osvoboditelů na Zeleném náměstí v Tripolisu. Al Džazíra (bratranec jejího ředitele se proslavil i v ČR - onen příbuzenský vztah je jedním z neoficiálních důvodů, proč byl soud s tímto katarským feudálem tak rychle ukončen ministrem spravedlnosti) natočila tyto dojemné scény v napodobenině Zeleného náměstí, narychlo a nepříliš kvalitně postavené v Kataru (podle některých v Ománu). Dobré obrázky jsou na této stránce: http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol387.htm (každý jistě najde dost rozdílů mezi skutečným a nafilmovaným Zeleným náměstím i bez porozumění španělštině). Dokonce i vzbouřenecká autorita nejvyšší přiznala, že šlo o podvrh (http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=7aKnKkiYu3Y - na výběr mezi arabštinou a francouzštinou) – ale než se to zjistilo, pomohl formálnímu uznání Přechodné rady několika státy, tak co.

Méně pracnou cestu zvolila kdysi prestižní BBC, která odvysílala záběry z Indie (indické vlajky v rukách davu připomínají vlajku libyjských rebelů – ale jen zdálky). Také BBC tuto "chybičku" přiznala: http://www.infowars.com/bbc-responds-over-false-tripoli-footage/ (angličtina).

O těchto i mnoha dalších, většinou už ne veselých skutečnostech informují hlavně stránky http://libyasos.blogspot.com/p/news.html (na českých stránkách http://www.neseriozni.cz/valka-v-libyi/ se vybrané z těchto zpráv také objevují, většinou jde o automatické překlady). Co je ale podstatné, je obdivuhodné úsilí, které bylo vynaloženo na dezinformování co největšího množství lidí. Přitom kontrola ropných nalezišť má smysl jen v případě, že bude skutečná a ne jen virtuální. Zdá se tedy, že ukončení bojů v blízké době se nechystá. Většině ropných magnátů ve zbytku světa to nevadí - bojová technika paliv spotřebuje dost a navíc je libyjská konkurence dočasně vyřazena.

Velmi aktivní cenzuru jsem si ověřil na vlastní kůži, i když šlo o tak málo významné médium, jako je Wikipedie - "OTEVŘENÁ" encyklopedie - v české verzi! Co se teprve děje v masmédiích? Nemám nejmenší důvod pochybovat o tom, že nezávislým novinářům bylo vyhrožováno i smrtí.

 

Akce jako v Libyi jsou také dobrou příležitostí, jak se zbavit části objemného radioaktivního odpadu - ochuzeného uranu. Vzniká při výrobě jaderných bomb a paliva pro některé druhy štěpných reaktorů. Navzdory názvu je jeho radioaktivita sotva o několik procent nižší než aktivita chemicky čistého uranu s normálním izotopovým složením. Teoreticky nejnižší možná radioaktivita ochuzeného uranu převyšuje prahovou hodnotu definující radioaktivní látky (75 Bq/g - tak to aspoň platilo před 10 lety v době mých studií) více než 150 krát, skutečná aktivita je mnohem vyšší a s postupujícím rozpadem uranu neklesá, ale naopak díky meziproduktům stoupá (!). Propaganda sice někdy poukazuje na významnou autoabsorbci záření uranem, ale protože uran v munici se při jejím použití vypaří a poté shoří na jemný prach, o autoabsorbci nemůže být ani řeč.

 

Místo dalších komentářů jeden odkaz: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/231247-blairova-vlada-pred-invaz....

 

Snahy soustředit veškeré úsilí západní Evropy a severní Ameriky na zajištění zdrojů ropy mají tedy zřejmý cíl: nepřipustit, aby se závislost na finanční oligarchii, která ovládá globální trhy, zmírnila. Známý americký astronom a popularizátor vědy Carl Sagan ostatně napsal již v 90. letech, že by USA měly prostředky, které vynakládají na zajišťování dovozu ropy z různých částí světa (přitom výslovně zmiňuje i vedení válek), vložit raději do opatření na snížení spotřeby ropy.

 

Česká republika

Máme vládu, která je založena na podvodu VV a těší se důvěře sotva 15 % občanů, jinými slovy nikoho kromě lidí, co jsou do vládní korupce, rozkrádání a parazitismu aktivně zapojeni. Vláda tuší, že není zrovna milována, a proto se snaží lidi zastrašit vyznamenáváním vrahů, když už nepomáhá strašení "komunismem". Základní podmínka jakéhokoliv pozitivního vývoje je tedy vládu svrhnout a uspořádat volby dříve, než si vládnoucí mafie stačí svou moc pojistit na velmi dlouhou dobu (více např. zde).

 

Koho potom volit? Mimo jiné musí splnit tyto požadavky:

 

1. Minimalizace závislosti ČR na dovozu potravin a surovin (tedy především ropy) - zvýšení soběstačnosti v základních komoditách.

2. Aktivní snaha o nápravu EU a NATO zevnitř; pokud nebude úspěšná, referendum o vystoupení z těchto organizací (není třeba se ptát "kdo nás potom ochrání" - NATO není schopné ochránit ani Pentagon).

3. Uzákonění vyrovnaného státního rozpočtu (s možným schodkem několik % v případě velmi mimořádných událostí) – omezení zadlužování povede k omezení plýtvání (včetně plýtvání energií).

4. Zajištění cenově přijatelné elektřiny pro spotřebu v ČR i v případě, že Německo splní plány likvidace jaderné energetiky, což zřejmě povede k enormnímu nárůstu cen elektřiny na evropském trhu (ochrana českých spotřebitelů např. částečným oddělením lokálních sítí s významným uplatněním "SmartGrid" - dobíjení elektromobilů, elektrobusů, akumulátorových lokomotiv...). České pozice na špičce civilního jaderného výzkumu náležitě využít i v průmyslu a energetice (vhodné přírodní podmínky ke stavbě menších jaderných zařízení - seismický klid).

 

Co může udělat jednotlivec, který se nechce do politického dění přímo zapojovat více než jako volič? Může snižovat vlastní spotřebu ropných paliv. Jednak přímo – např. snížením počtu kilometrů najetých vlastním autem (nejde-li o elektromobil) oproti minulému roku, ale i nepřímo – nekupovat zboží dovážené úplně zbytečně z velké dálky. Jenže vládnoucí oligarchie se např. na nižší poptávku po benzínu pokusí zareagovat třeba zrušením autobusových či vlakových spojů, aby ovčané opět utráceli do správných kapes. Takže úplně bez angažovanosti to asi nebude tak jednoduché.

Václav Procházka


 EKOLO  má opět náskok před konkurencí!!
 Firma EKOLO obržela první vzorky el. skútrů, které nejenom splňují odvážné nařízení z USA o umělém hluku elektrických vozidel  (
www.heise.de/newsticker/meldung/Elektroautos-muessen-in-den-USA-bald-geraeuschvoll-fahren-1156058.html), ale pamatuje i na hluchoslepé spoluobčany, kterým ani toto opatření není nic platné (při pitvě lidí, přejetých elektrickými skútry bylo zjištěno, že 2% byli neslyšící, 5%slepí a 102% neukáznění)  a vyvinula a nechala si namontovat do svých skútrů zařízení na výrobu umělého pachu. Lze vybrat zatím z několika málo možností zvuku: Porsche 13ti válec, Trabant, lokomotiva, parní stroj , růst trávy a Tesla Roadster, z pachů potom údajně naftový motor, benzínový motor čtyřtaktní a dvoutaktní, fialky a vepřín. Zařízení je umístěno na přední části skútrů a pachy, stejně jako hluk jsou  automaticky spouštěny podle namalované zebry na vozovce.Náplně vypadají jako malý spray a lze současně osadit dvě různé náplně.  ( při průjezdu vesnicí nemá smysl používat třeba pach vepřín)
Konečně tedy budou mít odpůrci elektropohonu jistě radost z toho, že zde bude opět více hluku i smradu. Firma EKOLO ale tvrdí, že dávkovat lze  pod normy omezující hluk a kouřivost spalovacích  motorů. Je ale možno i dávkování zvýšit a pak ,jak jsme se doslechli a cítíme,  je to opravdu síla. ( www.e-skutr.cz)          1.duben 2011 

01.04.2009 Není proud jako proud!!

Jestliže jsou rozdíly v kvalitě dodávaného paliva pro motorová vozidla, které pravidelně a sytematicky kontroluje ČOI a díky těmto kontrolám se kvalita udržuje v určitých mezích, bylo zjištěno, že u dodávek elektřiny je situace přímo katastrofická.

9-strid-proud1.png

ELEKTROMOBILY o.s. provedlo několik měření na základě zcela rozdílných dojezdů elektrických vozidel. Přesným měřením americkým přístrojem REMPA-TLOV240 bylo zjištěno nejen kolísání napětí v síti od -172,6mV do 257,85V ale i kmitočtu od 48,886Hz do 52,132MHz. Tyto hodnoty sice přesahují deklarovanou toleranci, ale zarážející je situace zjištěná podrobným zkoumáním dodávaných elektronů elektronovým mikroskopem fy MATMUCEN. Většina elektronů byla dost opotřebovaná a různě ošoupaná, jako by již byly mnohokráte použity. Měření byla prováděna na různých místech evropské sítě a např. v Rakousku byly zjištěny dva druhy poškození elektronů. Některé nesou stopy Uranu-pravděpodobně kontaminací v elektrárnách používající ledvické uhlí, které právě obsahuje vyšší množství Uranu235 a ostatní deformace byly pravděpodobně způsobeny vysokou rychlostí průchodu v generátorech, kde se používá velký spád vody. To u proudu z našich „nízkotlakých „elektráren na vltavské kaskádě nebylo vůbec pozorováno.

V okolí Temelína, Dukovan a FV elektráren na celé jižní Moravě byly elektrony ,které měly na druhé straně velmi vysokou pohyblivost a množství poškozených elektronů bylo pod 13,2%. Právě malý dojezd zjištěný při průjezdech rakouskem byl příčinou měření, která potrdila domněnku. Občanské sdružení ELEKTROMOBILY bude pokračovat ve zkoumání těchto doposud nikde nepublikovaných jevů .

Jaromír Vegr Mgr. předseda o.s. www.elektromobily.org 1.duben 2009


http://www.cleanthinking.de/dbm-energy-kolibri-lekker-mobil-2/11310/

http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/dotace-pro-fosilni-zdroje-12x-prevysuji-dotace-pro-obnovitelne-energie

http://www.ideje.cz/cz/clanky/elektromobily-mohou-konkurovat-benzinovym-motorum

Elektrické Audi A2 zvládlo na jedno nabitie 600 km

Tomáš Andrejčák | 13. decembra 2010  11:30
Nie je to projekt Audi, napriek tomu schopnosti elektromobilu s názvom Lekker Mobil šokovali aj samotnú automobilku. Za všetkým stoja spoločnosti obchodujúce s elektrickou energiou.
Zvýšenie dojazdu elektromobilov nie je problém, je to len otázka peňazí.
Zvýšenie dojazdu elektromobilov nie je problém, je to len otázka peňazí.
Autor: Lekker Energy

Šesťsto kilometrov na jednu nádrž? Nič výnimočné, to dnes zvládne každé moderné auto s naftovým motorom a ak nemá vodič príliš ťažkú nohu, dá sa to aj autom spaľujúcim benzín. Lenže ak ide o elektromobil, stačí to na svetový rekord. Presne to sa podarilo elektrifikovanému Audi A2 s názvom Lekker Mobil.

Ako naznačuje názov, tentoraz nemala s projektom ingolstadtská automobilka nič spoločné. O rekordnú jazdu z Berlína do Mníchova sa postarali nemecké spoločnosti BDM Energy a Lekker Energie. Za základ "elektrifikácie" si vybrali "skrachované" Audi A2, ktoré už päť rokov nemá nástupcu. Kým u bežných zákazníkov nenašlo veľa sympatií, pre prestavbu na elektromobil by ste asi ťažko našli lepšie východisko. Ľahká hliníková karoséria, špičková aerodynamika, nízke jazdné odpory, a najmä dvojitá podlaha ako stvorená na umiestnenie batérií. Čo viac si treba želať? Veď aj s klasickým naftovým motorom bola A-dvojka prvým sériovým modelom sveta so spotrebou troch litrov paliva na sto kilometrov. Projekt sa tak zaobišiel bez radikálnych konštrukčných zásahov. Všetko podstatné urobili inžinieri Audi už pred viac ako desiatimi rokmi. BDM Energy a Lekker Energy ich dielo už len dokončili.

Lekker Mobil
Audi A2 prešlo na jedno nabitie 600 km a ešte ostával dojazd 133 km.

Spaľovací motor a prevodovku nahradil elektromotor s výkonom 55 kW a nádrž s palivom najmodernejšie líthium-metal-polymérové batérie s kapacitou až 98,8 kWh, čo je minimálne trojnásobok súčasných pripravovaných sériových elektromobilov. Ich hmotnosť je pritom len 350 kg, za čím stojí technológia Colibri, znižujúca váhu o 40 % pri súčasnom zvýšení kapacity. Audi sa tak nemuselo vzdať batožinového priestoru, miesta pre cestujúcich ani bezpečnosti a luxusu. Na jeho palube je klimatizácia, audiosústava, stabilizačný systém aj airbagy.

Rekordnú jazdu z Berlína do Mníchova dlhú 600 km si za volantom vychutnal sám šéf spoločnosti Lekker Energy Rainer Brüderle. S dynamikou jazdy si nerobil ťažkú hlavu. Priemerná rýchlosť jazdy dosiahla 90 km/h. Pritom boli v činnosti všetky bežné zariadenia ako audio sústava či vetranie. To znamená svetový rekord elektromobilu prestavaného z bežného osobného auta. Pri symbolickom vjazde do areálu spolkového ministerstva priemyslu si šéf BDM Mirko Hannemann neodpustil malý žart. "Ak si nejaký novinár potrebuje nabiť svoj iPod, stále máme zvyšnú elektrinu." V batériách elektromobilu ostalo totiž ešte stále 18,2 % zvyšnej energie. To znamená teoreticky ďalších 133 km jazdy.

Audi A2
Sériové Audi A2 bolo ideálnym autom na prestavbu.

Na projekte, ktorý ukazuje sľubnú budúcnosť elektromobilov, sa zúčastnilo nemecké spolkové ministerstvo hospodárstva. To očakáva, že v horizonte desiatich rokov by malo po nemeckých cestách jazdiť až milión elektromobilov. Už dnes je vybudovaná sieť 2500 dobíjacích staníc a v prevádzke 2800 áut poháňaných elektrinou. Ich dojazd je však v porovnaní s Lekker Mobilom kratší o minimálne o dve tretiny. Ak by sa podarilo stlačiť astronomickú cenu lítium-metal-polymérových batérií, elektromobil by mal "zelenú".

Technické údaje
Výkon elektromotora 55 kW
Kapacita batérií 98,8 kWh
Hmotnosť batérií 350 kg
Životnosť batérií 2000 cyklov (10 rokov)
Max. rýchlosť 130 km/h
Dojazd 600 km

.

 http://blisty.cz/art/45899.html
toto mnohému ledacos objasní. Pokud ne , zeptejte se autora, kontakt v KONTAKTY


U. S. kongres nařídil hluk pro auta na elektrický pohon

Podle US Senátu Sněmovna reprezentantů schválila zákon, podle kterého musí být vozidla slyšet, a to i tiché
 elektrické a hybridní automobily s ohledem
na bezpečnost silničního provozu. "Zvýšení bezpečnosti chodců akt. 2010 " bude předcházet nehodám od lidí, kteří
 spoléhají na to ,že vozidla identifikují
na základě hluku.
Dopravní úřady mají nyní během 18 měsíců stanovit minimální hladinu hluku, který bude použitelný pro extrémně
 tiché auto. Zákon stanoví, že hluk se musí spustit
automaticky, když auto jezdí při nízkých otáčkách.
Ještě, že u nás se již děti učí, že při přecházení se musí rozhlédnout , a že se má chodit po chodníku a ne po ulici.
 U nás snad bude tedy menší hluk, než je nutno.
Copak je normální,aby auta smrděla, chlastala ,kouřila a dělala rámus? Není, pouze jsme si na to za 100 let zvykli.
Doufám,že si brzy odvykneme a nebudeme svědky toho,
že se i u nás budou schvalovat podobné zákony.
Dovedu si představit ty štěkající psy, bučící krávy, aby se zákonu vyhovělo.

Více informací naleznete na :www.heise.de/newsticker/meldung/Elektroautos-muessen-in-den-USA-bald-geraeuschvoll-fahren-1156058.html předseda.Takovouto zásuvku používáme na nabíjení našich vozidel. http://www.eco-drive.co.uk/marechal.htm
Lze samozřejmě obejít, protože stojí 1000 Euro.
 Bohatě vyhovuje i na nabíjení z rychlodobíjecí stanice, která dokáže naše, koncepčně 20let stará vozidla nabít za půl hodiny
.
Nyní se připravuje nový standart.Proč?Cena bude moci být ještě vyšší.


Zpráva z pojišťovny DIRECT

Vážený pane Vegre,
 
děkujeme, že jste se na nás obrátil.
 
Elektromobily v tuto chvíli nepojišťujeme a neuvažuje se o tom ani do budoucna. Což neznamená, že svůj postoj v průběhu let nezměníme.
 
Fakt, že elektromobily nepojišťujeme, není tajná informace.
 

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 221 221 221 begin_of_the_skype_highlighting            221 221 221      end_of_the_skype_highlighting, každý všední den od 8 do 19 hodin nebo o víkendu od 10 do 18 hodin, na e-mailu info@direct.cz, či prostřednictvím dotazníkového formuláře na našich webových stránkách www.direct.cz.


Víte, že u nás si můžete sjednat i pojištění domu, bytu či nemovitosti? Z pestré nabídky připojištění si můžete zvolit např. odpovědnost majitele zvířete, pojištění solárního panelu nebo odpovědnost vlastníka nemovitosti.


Máte-li o produkt DIRECT Domov zájem, stačí odpovědět na tento e-mail. Rádi Vás ohledně ceny pojištění kontaktujeme.


S přáním příjemného dne,

 

Martina Jará

Konzultant DIRECT Pojišťovny, a.s.

Jankovcova 1566/2b, Praha 7 - 17000


ZVOLENA NEJDYNAMIČTĚJŠÍ
POJIŠŤOVNOU ROKU 2008 a 2009


 12000Voltů čtěte dole
http://www.canadianmanufacturing.com/energy/news/ge-to-buy-25000-electri...

http://www.autorevue.cz/vysledky-vyhledavani/?q=elektromobil

http://www.priroda.cz/debata.php?vlakno=1399